De vereniging kan rekenen op vele vrijwilligers voor o.a. trainingen, het bestuur en verschillende commissies.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een tweetal algemene leden. Schiet vooral een van hen aan met algemene opmerkingen en vragen over de vereniging of als je niet weet bij wie je moet zijn.

Drie tot vier keer per jaar brengen we ons digitale krantje Рde shuttletalk Рuit. Hierin staan bijvoorbeeld  aankondigingen van zaterdagen om vrij te spelen, verslagen van toernooien, voortgang van de competitie, etc.

Een sportvereniging hoort een fijne, gezellige plek te zijn om met elkaar sport te beoefenen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet het geval is voor jezelf of iemand anders, dan kun je je wenden tot een van onze vertrouwenspersonen. Zie ook deze notitie ongewenst gedrag.

Functie Naam E-mail
Voorzitter
Mark de Vries
Secretaris
Auke Spijkerman
Penningmeester en ledenadministratie
Sander Schleijpen
Algemeen bestuurslid 1
Jan Sipke van der Veen
Algemeen bestuurslid 2
Leo Obermeijer
Communicatie
Jan Sipke van der Veen
Trainer oudste jeugd en senioren
Jan Dijkema
Trainer jongste jeugd
Lisa Hoes
Trainer jongste jeugd
Leo Obermeijer
Competitieleider
Martin Stuitje
Vertrouwenspersoon man
Piet Wijma
Vertrouwenspersoon vrouw
Lisa Hoes
Jeugdcommissie
Helga Haan en Lisa Hoes
Website
Jan Sipke van der Veen
Shuttletalk
Martin Stuitje