De vereniging kan rekenen op vele vrijwilligers voor o.a. trainingen, het bestuur en verschillende commissies:

Functie Naam E-mail
Voorzitter
Mark de Vries
Secretaris
Auke Spijkerman
Penningmeester en ledenadministratie
Sander Schleijpen
Algemeen bestuurslid 1
Jan Sipke van der Veen
Algemeen bestuurslid 2
Leo Obermeijer
Communicatie
Jan Sipke van der Veen
Trainer oudste jeugd en senioren
Jan Dijkema
Trainer jongste jeugd
Lisa Hoes
Trainer jongste jeugd
Leo Obermeijer
Competitieleider
Martin Stuitje
Vertrouwenspersoon man
Piet Wijma
Vertrouwenspersoon vrouw
Lisa Hoes
Jeugdcommissie
Helga Haan en Lisa Hoes
Website
Jan Sipke van der Veen
Shuttletalk
Martin Stuitje